Osobní konzultace

Pokud máte zájem o osobní konzultaci zavolejte. 

Konzultace a terapie probíhají po dohodě
ve Stromu setkávání v Písku. ul. Nová 99, (Na Hradišti)

Vyhrazený den pro osobní konzultace mám pátek, čas si musíme dohodnout předem.

Cena konzultace:  800,-  Kč za 1 hodinu.

Připravte si datum a pokud možno hodinu vašeho narození.  

Je jen potřeba odhodlání změnit život, upřímnost a otevřenost.

Jarka – tel. 774 242 536


Konzultace

Můžete se objednat když řešíte nějakou složitou nebo těžkou životní situaci. Když cítíte, že se motáte v kruhu a nemůžete se pohnout z místa. Když řešíte problémy v jakýchkoliv vztazích, když se potřebujete duchovně posunout.

Osobní terapie vedu intuitivně a s citem, dle dané situace a vaší připravenosti a otevřenosti. Vycházím z mých dlouholetých zkušeností s prací s klienty v problematických situacích a cíleně rozkrývám a nalézám jádro problému v ose času vašeho života. Je to taková malá detektivka.

Většinou se vám uleví již při prvním setkání. Někdy je potřeba více sezení, než se rozkryje pravá příčina problému. Každý jak to cítí sám na základě svého svobodného rozhodnutí.


Nebo se můžete objednat s konkrétním požadavkem na:

Výklad karet

Naznačuje směr, kterým se váš život bude ubírat, pokud nezměníte své jednání, myšlení a případně situaci ve které se nacházíte. Z tohoto důvodu můj výklad karet není věštěním, ale hledáním východiska ze situace ve které se nacházíte. Poznání a pochopení toho, co se skrývá ve vašem nevědomí a odhalování příčiny problémů umožní jiný pohled na situaci a zároveň se během posezení mnoho bloků ve vás uvolní. Každá vaše nová pozitivní myšlenka již může ovlivňovat možnou budoucnost a tím mnohdy předejít nepříjemnostem.

Výklad karet tedy zobrazuje momentální obraz vašeho skrytého nevědomí, včetně následků, které by mohly nastat, kdybste na sobě nepracovali. A tak jedině vy sami máte možnost události měnit. V případě negativních prognóz hledáme společně s klientem vždy další možné řešení.

Můžete hledat také pomoc při rozhodování a v různých situacích ve kterých se nacházíte.

K výkladu používám astrologické karty Symbolon, Tarotové, andělské aj.


Výklad horoskopu:

Možnosti výkladu:

  • Osobní horoskop: základní životní potenciál, tendence, vlohy, nadání, talenty, bloky na spokojenosti, příčiny problémů a nemocí, nebo také úkol na vaší cestě, pracovní záležitosti, aj.
  • Horoskop dětí (do 18.let): talenty, příčiny problematického chování, nemocí, jak na výchovu abychom co nejméně pokřivili přirozenost dítěte
  • Partnerský horoskop: porovnání dvou horoskopů (partneři, dítě-rodič, kolegové, zaměstnanec, aj), co je příčinou neporozumění, jak přijmout druhého, co působí skrytě na konfliktech nebo naopak o co se ve vztahu opřít a kde najít řešení
  • Výklad horoskopu na jeden rok: výklad životního období pro jeden rok dopředu (většinou od narozenin do narozenin), v jaké životní oblasti nám bude přáno a přijdou nové příležitosti, které slouží k našemu dobru a neměly by se přehlédnout, ale také v jaké oblasti mohou přijít komplikace, čemu je potřeba věnovat pozornost a kde dát záležitosti do pořádku abychom se cítili lépe

Výklad horoskopu dělám pouze při osobním setkání. Můžu vám vše nahrát na diktafon.

  • Výuka výkladu horoskopu: Pokud se učíte astrologii a potřebujete získat jistotu ve vašich znalostech a projít si své nejasnosti, nabízím 2 hod. konzultaci nad vašimi problémy s astrologií.

Rodinné konstelace

Pokud nemáte o odvahu přijít na skupinové semináře rodinných terapií, a cítíte obrovské zátěže v rodině je možné postavit rodinné konstelace individuálně. Pracuji s kartami Symbolon, nebo jinými zástupnými metodami.


Bachova květová terapie

  • Můžete si na závěr terapie nechat namíchat Bachovy esence. Dobře pomůžou při dosednutí nových energií (řekněte mi to při objednání)
  • Je možné si objednat konzultaci pouze na namíchání Bachových esencí. Podrobně rozebereme váš problém a připravím vám esence na míru.

Cena osobní konzultace je 800,- Kč za hodinu. Většinou je setkání dvouhodinové. Ale pokud jste u mě už byli a znáte moji práci, je možné si objednat také jen hodinu.