Kundalini Reiki

Spojení univerzální energie Reiki s naší životní silou

Kundalini neboli hadí síla je naše životní síla, často symbolizovaná hadem. Tato energie je u většiny lidí blokovaná, protože jsme ztratili kontakt s naším nitrem z důvodu zranění a traumat vzniklých v minulých životech, prenatále nebo v dětství. Dál si ji blokujeme sami díky našemu životnímu stylu a myšlení.

Kundalini stoupá vzhůru páteří a zásobuje celý fyzický systém. Je to mocná energie v nás, je projevem naší léčivé i tvořivé síly. Propojuje celý energetický systém od první po sedmou čakru a spojuje nás s energií celého vesmíru. Propojuje hmotu s duchovnem. Čistí, otevírá a aktivuje jednotlivé čakry.

Práce s kundalini a násilné otvírání čaker může být pro neznalého člověka nebezpečné. S aktivací se vyplavuje na povrch nahromaděný stres a ne vždy může člověk vše unést. Zasvěcení do Kundalini Reiki tuto sílu probouzí pouze tak, jak je pro daného člověka bezpečné, vše je velmi jemně vedeno právě díky propojení s energií Reiki.

Kundalini Reiki čistí všechny energetické linie v těle od kořenové až po korunní čakru a energie může opět volně protékat tělem. Zároveň pozvedá naše vědomí na vyšší duchovní úroveň. Mistrovská energie čistí tělo i duši a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Díky tomuto zasvěcení můžeme také léčit druhé.

Do Kundalini-Reiki je možné zasvětit, aniž by bylo nutné projít jiným stupněm Reiki. Nepracuje se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini-Reiki naučit.

Kundalini-Reiki I. – Základní

Tři stupně zasvěcení:

1. zasvěcení Kundalini-Reiki 

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jsou otevřeny a posíleny temenní, srdeční a ruční čakry. Učí se léčit kontaktně. Zasvěcuji individuálně, po telefonické dohodě termínu. Zasvěcení s teorií trvá cca 2 hodiny.

Cena zasvěcení je 1000,- Kč

2. zasvěcení Kundalini-Reiki

Zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně čakry solar-plexu . Celý energetický systém je čištěn a rozšiřován tok příjmu energie. Zasvěcuji individuálně, po telefonické dohodě termínu. Zasvěcení s teorií trvá cca 2 hodiny.

Cena zasvěcení je 1000,- Kč

Po dohodě je možné toto zasvěcení provést i na dálku, cena je 500, Kč

3. zasvěcení Kundalini-Reiki

Tímto zasvěcením může energie proudit plnou silou. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen, čištěn a zesilován. Do tohoto zasvěcení jsou zahrnuty zvláštní možnosti:

 • Energetické vyrovnání
 • Diamant-Reiki
 • Krystal-Reiki
 • DNA-Reiki
 • Reiki na porodní trauma
 • Reiki prostorové
 • Reiki pro minulé životy

Zasvěcuji individuálně, po telefonické dohodě termínu. Zasvěcení s teorií trvá cca 2 hodiny.

Cena tohoto posledního zasvěcení v této řadě je 2000,- Kč


Kundalini-Reiki Booster I. – další stupně

Po absolvování výše uvedeného kurzu je možné pokračovat a přijmout další zasvěcení.

Zasvěcení 4 – 6 ještě navýší energetický potenciál.  (Předpoklad: Kundalini – Reiki I.)

Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň.

 • Kundalini-Reiki 4
 • Kundalini-Reiki 5
 • Kundalini-Reiki 6 Booster I.

Na první zasvěcení je nutné se objednat na osobní setkání, další dvě zasvěcení pak probíhají na dálku.

Cena zasvěcení do všech těchto tří stupňů je celkem 1500,- Kč

 

Kundalini-Reiki Booster II.

S těmito dalšími třemi zasvěceními se dosáhne plné úrovně Kundalini-Reiki (Předpoklad: Kundalini-Reiki Booster I.)

Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini-Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná.

 • Kundalini-Reiki 7
 • Kundalini-Reiki 8
 • Kundalini-Reiki 9 Booster II.

Na první zasvěcení je nutné se objednat na osobní setkání, další dvě zasvěcení pak probíhají na dálku.

Cena zasvěcení do těchto tří stupňů je 1500,- Kč

 

Kundalini-Reiki Booster III.

Je dosaženo maximální možné úrovně kundalini-reiki. Nové vědění předáváno není. Zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření energetického kanálu, stimulaci čaker. Uzavřením kundalini-reiki Booster III. můžeš do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

 • Kundalini-reiki 10
 • Kundalini-reiki 11
 • Kundalini-reiki 12 Booster III

Na první zasvěcení je nutné se objednat na osobní setkání, další dvě zasvěcení pak probíhají na dálku.

Cena zasvěcení do těchto tří stupňů je celkem 1500,- Kč

 


Gold-Reiki

Gold-Reiki je možností, jak zvýšit a zjemnit energie Kundalini Reiki. Poté, co je ukončeno Kundalini-Reiki základní, je možné pokračovat stupni Booster, které zesílí působení kundalini. Druhou cestou je pokračovat v Gold-Reiki, která obsahuje tři zasvěcení. Gold-Reiki je jiná vibrační frekvence než Kundalini-Reiki a je pociťována jako měkčí. Je to příjemná, láskyplná zlatostříbřitá energie.

Nechte rozhodnout svůj cit, zda chcete raději pokračovat Gold-Reiki po ukončení základních stupňů Kundalini-Reiki nebo zda chcete zesílit proudění pomocí stupňů Booster. Obě cesty se nevylučují.

Gold-Reiki je třístupňový zasvěcovací program. (Předpoklad pro zasvěcení: Kundalini-Reiki I – základní.)

Na první zasvěcení je nutné se objednat na osobní setkání, další dvě zasvěcení pak probíhají na dálku.

Cena tří zasvěcení je celkem 1500,- Kč


Isis Seichim