Rodinné konstelace

SYSTEMICKÉ A RODINNÉ KONSTELACE

Vedou v našich vztazích ke štěstí, které zůstává.

Systemické konstelace vycházejí z objevu, že ať chceme či nechceme, každý z nás je součástí různých systémů, kde fungují skryté zákony a řády (naše rodina, práce, tělo, Země, Vesmír).

Nejčastěji  řešíme náš rodinný systém.

Zakladatelem a duchovním otcem metody rodinných konstelací  je Bert Hellinger (narozen v r.1925 v Německu) Studoval filozofii, teologii a pedagogiku. Šestnáct let pracoval v misionářském katolickém řádu u kmene Zulu v Jižní Africe. Po návratu se intenzivně věnoval psychoanalýze, rodinným systémům, primární terapii aj.

 

Na základě svých osobních zkušeností vytvořil vlastní metodu, rodinnou systemickou terapii. Po dlouhém výzkumu odhalil, že více jak polovina našich potíží nepramení z naší individuální historie, ale z historie systému celé rodiny a mají původ v předchozích generacích pravé rodiny (také u lidí, kteří svoji pravou rodinu nepoznali).  A nejedná se pouze o členy, které dotyčný jedinec znal, ale také o ty, které nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti v systému rodiny přítomni a na jednotlivé členy mají stále vliv.

 

Zjistil že jsme na hluboké nevědomé úrovni vetkáni do své rodiny jako osudového společenství a jak na nás mohou působit vztahy k našim rodičům, sourozencům, prarodičům, strýcům  a tetám, a všem rodinným příslušníkům, ale i jejich vztahy mezi sebou.

Na základě rodinných konstelací objasňuje existenci základního řádu, jakési hierarchie v předávání lásky, ve kterém se cítí dobře všichni rodinní příslušníci, a ukazuje cesty, jak můžeme najít a zaujmout své odpovídající místo v rodině a tím získat svoji plnou sílu.

Propletence a osudy rodinných příslušníků, i těch, kteří již zemřeli, se ozřejmují a mohou být řešeny. Uzdravení se děje uvědoměním si souvislostí, změnou vnitřních pocitů a obrazů. Napravuje se proudění energie lásky přináší poznání, úlevu duši i srdci.

Dalo by se stručně říct, že jakýkoliv problém, jak zdravotní, partnerský, pracovní, energetický aj. má své základy právě v naší původní rodině, i když to našima očima nevidíme. Vše se odhalí v konstelacích a velmi rychle se ulevuje. Proto je tato metoda tolik oblíbena.

Jak setkání probíhá?

Na konstelacích se sejde skupina lidí. Mnoho lidí se domnívá, že musí přijít společně s rodinnými příslušníky. Není to tak.

Člověk, který si chce postavit svoji rodinnou konstelaci si vybere zástupce jednotlivých členů rodiny ze zúčastněných a postaví je doprostřed místnosti a vyzve je, zda by mohli hrát roli jeho rodinného příslušníka (otce, matku, babičku, sourozence aj.) a intuitivně je rozestaví v místnosti tam, kde má pocit, že by měli stát.

Sám se na danou situaci pouze dívá. Po krátké chvilce si všichni „zástupci“ si začnou uvědomovat různé pocity. Vedoucí konstelace se ptá zástupců na jejich pocity, zástupci se mohou i po čase pohybovat na místo kde mají pocit, že by jim bylo co nejpříjemněji. A tímto rozestavěním již je možno vidět, kde je největší problém v rodinném systému, případně kdo chybí, kdo je nejvíce oslaben a z jaké strany rodiny se přejímají nesprávné vzorce.

Hledá se příčina problému v rodině, skrytá dynamika rodiny. V konstelacích se také používají různé uvolňující věty. Uvolněním dojde zároveň k odblokování. To se projevuje velkou vnitřní úlevou a změnou vnitřního obrazu.

Uzdravují se vztahy v rodině také na fyzické úrovni.

Zástupci jsou vedeny k tomu, aby se vše napravilo, vzdání úcty, přijetím svého dílu  odpovědnosti , přijmutí dané situace,  pochopení jeden druhého, postavením na správné místo v rodině a tím se vše uvede na pravou cestu.

Co můžeme od rodinných konstelací čekat?

Konstelace  jsou jednou z cest, jejichž pomocí lze najít odpovědi na otázky a východiska z problémů, které nás sužují a které nám znesnadňují život. Všechny systémy kam patříme  (rodina, práce)  jsou obsazeny lidmi, k nimž  neoddělitelně patříme. Jsme články těchto systémů a hrajeme uvnitř těchto společenství určité role, které se nám však nemusí líbit a přesto s tím zdánlivě nedokážeme sami nic udělat.

Díky konstelacím získáme jiný pohled na skutečnost, ale nejen to, cosi se odehraje i v energetickém poli všech zúčastněných a vztahy se začínají narovnávat sami.

Co je možné konstelacemi řešit?

 • rodinné problémy s jakýmkoliv členem rodiny, s otcem, matkou, dětmi, sourozenci, přejímání osudů jiných rodinných příslušníků, neschopnost se vymanit ze závislosti na rodičích (např. stálé bydlení u rodičů).
 • vlastní problémy v partnerském vztahu, nevěry a žárlivosti, neschopnost najít partnera, hádky s partnerem/partnerkou, hledání stále  stejných typů partnera/partnerky, rozvody, rodiny s dětmi z předchozích partnerství
 • problémy na pracovišti, s kolegy / kolegyněmi, nadřízenými, problémy v týmové práci. Problémy v podniku, ve vlastní firmě, v podnikání, problémy s řízením, problémy v managementu, konflikty  zaměstnanců, mezi majiteli firmy, problémy s klientelou, aj.
 • zdravotní problémy všeho druhu, chronické zdravotní problémy
 • problémy s otěhotněním
 • závislosti (kouření, alkohol, na partnerovi, aj.)
 • finanční problémy
 •  jiné vztahové problémy, povahové vlastnosti, pocit samoty, aj.

Co je doporučeno?

Všem zájemcům o postavení konstelace doporučuji zjistit si ve své rodinné historii následující fakta:

 • náhlá/náhodná úmrtí některého z příbuzných (rodiče, prarodiče, sourozenci, děti)
 • předčasné úmrtí tj. do 50 let.
 • potrat, úmrtí dítěte ve velmi mladém věku či při porodu, nebo matky
 • umělé oplodnění
 • zneužívání, incest
 • adopce, sirotek
 • tragický či jinak těžký osud jedince (i v generaci prarodičů)
 • válka, legie, partyzáni, odboj, nucené práce, koncentrační tábor
 • výskyt duševních nemocí – schizofrenie, neurózy a jiné
 • mentálně postižený člen rodiny
 • vyhoštění, emigrace, odsun
 • tvz.  černá ovce rodiny či jiné vyloučení jedince z rodinného systému (rodinná tabu)
 • rychlá a náhlá ztráta majetku , vydědění , hazard (konfiskace majetku, požár…)
 • politika, vězení
 • vražda, sebevražda
 • klášter, jeptiška, kněz, ortodoxně věřící
 Vědomí o těchto událostech může významně pomoci při stavění obrazu rodinného systému.

Kdo konstelace vede?

TOMÁŠ OLŽBUT
Moje cesta k vedení konstelací:

Po dvouletém výcviku v roce 2007-8 u zkušeného terapeuta Jana Bílého jsem začal pořádat konstelace zprvu u nás v obchůdku v omezených prostorech mezi regály se zbožím s pár odvážnými jedinci, převážně kamarády. Dále jsem navštěvoval i jiné kurzy konstelací.

V roce 2010-11 jsem úspěšně absolvoval další výukové kurzy  ” Pomoc v rodinách ” , Multidimenzionální , Zdravotní, Podnikové – Firemní, Finanční – Peněžní a Individuální konstelace u Zdeňky Tuškové, přímé žákyně Berta Hellingera. V srpnu 2011 jsem se účastnil semináře Cesta uzdravení, vedené Bertem Hellingerem zakladatelem a autorem metody konstelací.

JARKA OLŽBUTOVÁ
Moje cesta k vedení konstelací: 
Roční intenzivní Sebeprojasňující trénink pod vedením německé lektorky Moa Doris a jejího manžela Kembara Josefa Grevenstette v roce 2010-2011. Další kurzy pod vedením Moa Doris, Zdeny Tuškové a tisíce rolí při konstelacích u nás U Vodnářů  vedených manželem Tomášem.
Pro ty, co nemají odvahu přijít na skupinové semináře, pracuji s rodinnými konstelacemi individuálně pomocí karet Symbolon, nebo jinými zástupnými metodami (nutno objednat předem). Dělám také astrokonstelace.
více o lektorce

Na konstelace je nutné se objednat předem a zajistit si rezervaci.

Termín dle programu