Horoskopy

Můj výklad osobního horoskopu je spíše psychologický rozbor osobnosti, chápán intuicí a citem, opřený o tradiční znalosti astrologie. Snažím se najít problémová místa, rozkrýt příčiny složitých situací a společně hledám s klientem řešení.

Jsem přesvědčena o tom, že mnoho bloků vzniká již v dětství a zde bychom také  měli hledat jádro problémů, protože jsou zasunuty do nevědomí. Zkoumám také vlohy a nadání, mezilidské vztahy, práci, sebehodnotu. Dále určuji dynamiku různých období, tendence do nového roku (počítáno od narozenin do narozenin). Můžeme společně nahlédnout i do minulého života.


Výklad horoskopu:

Možnosti výkladu:

  • Osobní horoskop: základní životní potenciál, tendence, vlohy, nadání, talenty, bloky na spokojenosti, příčiny problémů a nemocí, nebo také úkol na vaší cestě, pracovní záležitosti, aj.
  • Horoskop dětí (do 18.let): talenty, příčiny problematického chování, nemocí, jak na výchovu abychom co nejméně pokřivili přirozenost dítěte
  • Partnerský horoskop: porovnání dvou horoskopů (partneři, dítě-rodič, kolegové, zaměstnanec, aj), co je příčinou neporozumění, jak přijmout druhého, co působí skrytě na konfliktech nebo naopak o co se ve vztahu opřít a kde najít řešení
  • Výklad horoskopu na jeden rok: výklad životního období pro jeden rok dopředu (většinou od narozenin do narozenin), v jaké životní oblasti nám bude přáno a přijdou nové příležitosti, které slouží k našemu dobru a neměly by se přehlédnout, ale také v jaké oblasti mohou přijít komplikace, čemu je potřeba věnovat pozornost a kde dát záležitosti do pořádku abychom se cítili lépe

Výklad horoskopu dělám pouze při osobním setkání. Můžu vám vše nahrát na diktafon.

  • Výuka výkladu horoskopu: Pokud se učíte astrologii a potřebujete získat jistotu ve vašich znalostech a projít si své nejasnosti, nabízím 2 hod. konzultaci nad vašimi problémy s astrologií. (můžete přijít i ve dvojici)
  • Cena za výklad je 1000,- Kč, čas přibližně 2 hodiny