Meditace

“Meditace je klíč, jímž otevíráme bránu tajemství existence” 

OSHO

Ponořte se do svého nitra. Najděte svoji skutečnou sílu a poznejte ticho, které na vás již dlouho čeká hluboko ve vás. Myšlenky zůstanou na okraji a přijdou okamžiky, kdy hluk mysli zmizí, úplně zmizí…a zůstanete jen vy.

Naše práce se opírá jak o tradiční, tisíce let staré meditace, tak meditace nové doby. Na našich kurzech se můžete setkat s různými technikami meditací.


MEDITACE „ÓM“

Óm představuje prvotní zvuk stvoření, vycházející z prázdnoty. Zvuk slabiky Óm nám pomůže dostat se do stavu čistého bytí, ve kterém neběhají žádné myšlenky ani představy či pocity. Spojuje nás s naší podstatou, s námi samými, s celým vesmírem. Opakovaným zpíváním slabiky óm se v našem těle navibruje každá buňka našeho těla radostí, světlem a láskou.

Meditace Vipassána

Tato meditace zklidňuje mysl a učí nás umět přijímat a prožívat přicházející pocity až do konce, kdy odejdou a přicházejí nové.

Meditace CHAKRA DHYANA

Prastará meditace používaná v tibetských a indických klášterech k otevírání a harmonizaci čaker, našich energetických center a probouzení energie kundalini, mocné energie v nás, která je projevem naší léčivé i tvořivé síly. Propojuje celý energetický systém od první po sedmou čakru a spojuje nás s energií celého vesmíru a propojuje hmotu s duchovnem. Čistí, otevírá a aktivuje jednotlivé čakry.

Meditace ANANDA MANDALA

Další meditací pro harmonizaci čaker je Ananda mandala. Velmi silná dechová meditace, která otvevrá brány k vyšším světům. Harmonizuje všech sedm základních čaker a probouzí kundalini sílu. Spojuje nás s vesmírem.

Další meditace děláme na našich společných akcích dle programu ale i individuálně.


Metoda na odstraňování starých pout s bývalými partnery.

Svatební obřad je velký slib a silný rituál, který je pro duši absolutně závazný pro celé jedno vtělení. Ať již se jedná o svatbu v kostele či na radnici. Ani v případě jakéhokoliv rozvodu duše neakceptuje rozdělení. Naváže – li vztah s někým dalším, žije jakoby ve dvojím vztahu. Duše to o sobě navzájem vědí a v podvědomí dochází k žárlivosti a bolesti.

Na vědomé rovině se to může projevit celou škálou problémů, od žárlivosti na tchýni, tchána, práci, partnery, kamarády, přes hádky a nesrovnalosti v názorech a mocenské boje, až po fyzické ublížení. Metoda vede k naprostému přerušení pout s bývalými partnery a tím významně zlepšuje ostatní partnerské vztahy.


Metoda na odstraňování starých pout s rodiči.

Mnoho chyb, které v životě děláme, je pouze opakování chyb našich rodičů. I v dospělosti nám stále v uších zní názory, zákazy, příkazy našich rodičů. A to i tehdy, když jsou vztahy láskyplné. Abychom byli milováni, posloucháme. Tak se ale můžeme cítit bezpečně, nikoliv šťastně.

Jednáme tedy podle šablony, kterou nám připravili druzí – rodiče. Každý člověk je jedinečný, co je dobré pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Tak jak se chovali rodiče k sobě v partnerském vztahu, jak přistupovali k práci, jaká měli přátelství, názory, atd., to vše jsou pro nás vzory.

Také je často známo, že i například dědičné choroby mají co do činění právě s pouty, která nás váží k rodičům a prarodičům. Metoda „Jak zrušit stará pouta“ přináší možnost, jak zrušit negativní pouta s rodiči a stát se svobodnou bytostí. Vztahy s rodiči se pak stávají mnohem láskyplnějšími, zlepšují se. Také se výrazně mění vztahy s partnery a hlavně – naše chování v nich, které je svobodné. Můžeme žít svým životem a jít svojí vlastní cestou.


Meditace na urovnání vztahů

Náš život jsou samé vztahy. Ať už s matkou, otcem, prarodiči, přáteli, přírodou, národem, hmotnými věcmi a v neposlední řadě vztah sám k sobě. Nejdůležitější vztah pro nás je vztah s rodiči: Nevyřešený problém s matkou nám přináší problémy ve vztazích s partnery, přáteli , rodinnou, dětmi. Problém s otcem se přenáší do problémů s penězi, prací, kariérou.

Tyto dva základní vztahy bychom si měli dát do pořádku především proto aby se nám dařilo a žili jsme kvalitní a spokojený život.


Meditace na spojení s vnitřním světlem

Abychom všichni žili v jednotě, aby každá buňka byla v jednotě s druhou, mohli jsme v sobě cítit lásku a je potřeba ztišit rámus v hlavě a emoce. Po nalezení kontaktu s naším vnitřním božstvím se už nikdy nebudeme cítit sami a opuštěni. Budeme mít v sobě krásný pocit hřejivé lásky. Meditace vede k nalezení, navázání a prohloubení našeho ztraceného kontaktu s božskou přítomností.


Tyto a další společné meditace můžete prožít na našich akcích dle programu U Vodnářů. Můžete se objednat na konkrétní meditaci při osobním setkání.