VÝKLAD KARET

Naznačuje směr, kterým se váš život bude ubírat, pokud nezměníte své jednání, myšlení a případně situaci ve které se nacházíte. Z tohoto důvodu můj výklad karet není věštěním, ale hledáním východiska ze situace ve které se nacházíte. Poznání a pochopení toho, co se skrývá ve vašem nevědomí a odhalování příčiny problémů umožní jiný pohled na situaci a zároveň se během posezení mnoho bloků ve vás uvolní. Každá vaše nová pozitivní myšlenka již může ovlivňovat možnou budoucnost a tím mnohdy předejít nepříjemnostem.
Výklad karet tedy zobrazuje momentální obraz vašeho skrytého nevědomí, včetně následků, které by mohly nastat, kdybste na sobě nepracovali. A tak jedině vy sami máte možnost události měnit. V případě negativních prognóz hledáme společně s klientem vždy další možné řešení.

Můžete hledat také pomoc při rozhodování a v různých situacích ve kterých se nacházíte.

K výkladu používám astrologické karty Symbolon, Tarotové, andělské aj.

Hodina výkladu: 500,- Kč