ODBLOKOVÁNÍ - OSVOBOZENÍ

Všichni máme v paměti uloženy záznamy událostí jak příjemných, tak i nepříjemných. Většina našich potíží souvisí se situacemi prožitými v dětství, které ovlivňují celý náš život a jsou většinou zasunuté do nevědomí. Rozpouštěním uvězněných vzpomínek a emocí dochází k velkému uvolnění a člověk získává opět svoji vnitřní sílu, tím se uzdravují nejen vztahy, ale také zdravotní stav.
Tato osobní terapie je vedena intuitivně a citem, je velmi individuální dle dané situace a otevřenosti klienta.
Vychází z mých dlouholetých zkušeností s prací s klienty v problematických situacích a cíleně rozkrývá a nalézá jádro problému v ose času našeho života. Velmi se ulevuje již při prvním setkání, někdy je potřeba více sezení, než se rozkryje pravá příčina problému, každý jak to cítí sám na základě svého svobodného rozhodnutí

Používám metodu regresní terapie, učení dle Brandon Bays - Cesta, a jiné techniky naučené při pobytu v Indii

Vhodné pro řešní různých životních problémů:

  • deprese, úzkost, strachy, fobie
  • partnerské problémy, vztahové problémy
  • vztah sám k sobě, přijetí sebe, života
  • závislosti, nadváha
  • bolesti fyzické, psychické, nemoci, alergie
  • finanční problémy
  • nedostatek sebevědomí
  • žárlivost, zloba, závist, nespokojenost, aj.
  • bloky všeho druhu
Je jen potřeba odhodlání změnit život, upřímnost a otevřenost.

  • délka terapie je 1-2 hodiny, cena je 500,- Kč/hodinu

Cheopsova pyramida - prosinec 2005