Očista karmických programů

Jde o celostní metodu očisty karmických programů. Pomocí této čisté duchovní metody navazujeme spojení s božstvím (Vyšším Já) v nás a druhém člověku napojením se na tyto energie prosíme o očistu. Jde o bezpečnou metodu, která především souvisí s láskou k druhým. Při práci s metodou člověk sám nic nevykonává. Vše vykonává vesmírná Láska a je pouze na vůli a milosti vesmíru, jak hluboce může být problém očištěn.

Touto metodou se urychluje čištění karmy a mírní se její dopad. Člověk může udělat velký krok ve svém žití a svobodněji dýchat. Situace se začnou postupně měnit. Někdy, je – li vůle vesmíru a je-li člověk připraven, můžeme karmu téměř změnit. Výsledek je zaručený tehdy, když na sobě také pracuje člověk sám.

Součástí je i poradna duchovní, tedy zjišťování, co člověk nekoná správně a co by měl v daném případě změnit, aby se jeho život utvářel šťastněji, jak na sobě pracovat účinněji, rychleji a lépe. Metoda vede ke zrušení mnoha různých bloků, které prožíváme a které nám nedovolují žít radostně a šťastně. Touto metodou lze ulehčit v bolestech duševního rázu ale také zjistit příčinu nemocí, pomáhá řešit problémy ve vztazích, s penězi, či cokoliv jiného. Někdy se totiž člověk může pohybovat jakoby v začarovaném kruhu a není schopen sám najít východisko, proto pomoc musí přijít zvenku.

Tato metoda dokonce může v mnoha případech nahradit i regresní terapii, protože hloubka působení je rovnocenná, ba i větší. Není traumatická a nebezpečná.

Pracuji s kyvadlem za pomoci tabulek.

Cca hodinové sezení – 500,- Kč