Astrologie

Horoskopy

Astrologie je tisíce let staré učení o pohybu planet a hvězd a pozorování lidského života v souvislosti s postavením planet na obloze. Dříve se řadila mezi nauky tajné, které se předávaly pouze zasvěceným. Je jiná doba a také trochu jiný pohled na astrologii. Vzniklo mnoho odvětví, vycházejících z tradiční astrologie. Můj výklad osobního horoskopu je více psychologický rozbor osobnosti, chápán intuicí a citem, opřený o tradiční znalosti postavení planet ve znameních a domech. Snažím se nalézt problémová místa v životě klienta,  rozkrýt příčiny problematických situací a společně hledám s klientem řešení. Jsem přesvědčena o tom, že mnoho bloků vzniká již v dětství a zde bychom také  měli hledat jádro problémů, protože jsou zasunuty do nevědomí. Zkoumám také vlohy a nadání, mezilidské vztahy, práci., sebehodnotu. Dále určuji dynamiku různých období, tendence do nového roku (počítáno od narozenin do narozenin). Můžeme společně nahlédnout i do minulého života.

Výklad osobního horoskopu:

  • 1 hodinový výklad – 500,- Kč

Možnosti výkladu:

  • Osobní horoskop: základní životní potenciál, tendence, vlohy, nadání, talenty, bloky na spokojenosti, příčiny problémů a nemocí, nebo také úkol na vaší cestě, pracovní záležitosti, aj.
  • Horoskop dětí (do 18.let): talenty, příčiny problematického chování, nemocí, jak na výchovu abychom co nejméně pokřivili přirozenost dítěte
  • Partnerský horoskop: porovnání dvou horoskopů (partneři, dítě-rodič, kolegové, zaměstnanec, aj), co je příčinou neporozumění, jak přijmout druhého, co působí skrytě na konfliktech nebo naopak o co se ve vztahu opřít a kde najít řešení
  • Výklad horoskopu na jeden rok: výklad životního období pro jeden rok dopředu (většinou od narozenin do narozenin), v jaké životní oblasti nám bude přáno a přijdou nové příležitosti, které slouží k našemu dobru a neměly by se přehlédnout, ale také v jaké oblasti mohou přijít komplikace, čemu je potřeba věnovat pozornost a kde dát záležitosti do pořádku aychom se cítili lépe
  • Výklad události: pokud znáte přesný čas události (např. autonehody, úrazy, setkání, aj.), můžeme se následně podívat na to, co jste se měli tímto příběhem naučit. Takovýto výklad horoskopu slouží jako nápověda na vaší životní cestě a hlubokým pochopením významu události mnohdy předejdete větším a vážnějším nehodám

Výklad horoskopu dělám pouze při osobním setkání. Můžete si jej nahrát na diktafon, případně zapisovat poznámky