Dikša

nebo také Deeksha, Oneness Deeksha

Dikša znamená v Sanskrtu  (staroindickém jazyku) zasvěcení.

Co je to Dikša?

Dikša je přenos nejvyšších vibrací univerzální energie. Je to jemná a láskyplná energie. Jejím hlavním úkolem je rozpouštět staré bloky a strachy  uvnitř nás, probouzet srdce a tím léčit vztah k sobě samému i k druhým. Urychluje duchovní práci na sobě, prohlubuje prožitky každodenního života,  vyrovnává naši energii a probouzí vzestup do vyšších stavů vědomí.

Po předání energie začíná proces, který probouzí v těle energetická centra (čakry) a vytváří trvalé změny v naší mysli. Osvobozuje tedy od utrpení, které vytváří naše hlava. Uvádí do rovnováhy přirozené zdraví těla a sebeléčivé energie.  Do souladu se dostává mozek s polem jednoty a tím končí iluze oddělení. Již po prvním obdržení energie nastává postupný proces probouzení, který vede do trvalého stavu jednoty, vnitřního míru a duševní pohody.

Dikša odstraňuje bloky v našem nevědomí. Harmonizuje náš vnitřní svět a naše spokojenost se automaticky promítne do vnějšího světa. Začnou se dít pozitivní změny. Je tedy cestou trvalého osvobození od vnitřního utrpení, cestou k přirozenému životu v radosti a lásce.

Proč se Dikša objevila teď?

Dikša se objevila v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem. To má samozřejmě vliv  také na nás i naše okolí. Všichni jsme součástí tohoto procesu čištění a zotavení. Indický mistr a  Sri Bhagavan předal Mukti (Osvobození) Dikšu jako pomoc k dosažení kolektivního stavu jednoty a míru.

Kdo může dávat Dikšu?

Dikša může být předávána kýmkoli, kdo obdržel zasvěcení. Dikšadávající funguje pouze jako kanál, kterým proudí předávaná energie. Pokud byste zatoužili stát se jedním z dikšadávajících, přihlaste se do kurzu.

Kdo může dostávat Dikšu?

Všichni lidé mohou dostávat Dikšu, včetně dětí a těhotných žen. Pouze není doporučováno dávat Dikšu lidem kteří trpí vážnými psychickými problémy. Dikša nepaří k žádnému náboženství nebo vyznání. Je to univerzální energie pro jakoukoliv cestu. Prohlubuje vaši vlastní víru do skutečných prožitků. Pracuje tak, aby vás přímo spojila s pravdou vlastního bytí.

Jak se Dikša předává?

Způsob předávání Dikši je přiložením rukou na hlavu, nebo pouze přítomností. Dá se poslat také na dálku. Prožitky během přenosu se mohou lišit, někdy jsou silné, jindy jemné, někdy nemusíte cítit nic. Ale není důležité co člověk cítí, proces probíhá podle vaší vlastní přirozenosti, která vás povede k postupnému probuzení. Otevírá nás skutečné lásce a pravdě života.

 

Pokud vás zajímá víc o Dikše, stáhněte si tyto články:

Dikša z pohledu neurologie – probuzeného vědomí, čaker, kundalini

Dikša z pohledu neurologie – stav Jednoty, Dikša a mozek, výzkum na Univerzitě Jednoty

 

Sri Amma Bhagavan při předávání Dikši přítomností

 

Oneness

Oneness kurzy

Posvátné komory

Učení Sri Amma Bhagavan